Eiere og styre

Åseral Frivilligsentral er organisert som en forening, og har eget styre.

Eiere pr april 2019:

 • Åseral Husflidslag
 • Åseral Bygdekvinnelag
 • Åseral Sogelag
 • Åseral Sokneråd
 • Åseral Idrettslag
 • Åseral Næringsråd
 • Åseral Bedehus
 • DFEF Betania Åseral
 • Åseral Snøscooterklubb

Styresammensetning etter årsmøte 2019:

 • Styreleder: Arna Berg (Åseral Sogelag)
 • Styremedlem: Grethe Haddeland ( DFEF Betania Åseral)
 • Styremedlem: Elling Eikerapen (Åseral Næringsråd)
 • Styremedlem: Linda Fosse (Åseral Sokneråd)
 • Styremedlem: Lars Magnus Reiersdal (representant for de frivillige)
 • 1.vara: Tove Forgard (Åseral Bedehus) 
 • 2.vara: Kari Røynlid (Åseral Idrettslag)
 • 3.vara: Annie Tollefsen (Åseral Husflidslag)
 • Vara for de frivillige: Lars Odin Engeli
 • Åseral kommune: observatørrolle i styret

Lyst til bli med som eier?

Lag og foreninger som ønsker å være med som eier av Åseral Frivilligsentral kan kontakte daglig leder for mer informasjon.

Medlemskontingent

Medlemskontingent for 2019: Kr 3000,- 

2020 © Åseral Frivilligsentral