Tur med bussen

Av og til er det nødvendig med en tur ut av bygda

Denne aktiviteten er tenkt for personer som ikke har førerkort, eller bil, eller som ikke drar ut på lengre turer alene. Vi prøver på 1 tur hver måned, og øker på dersom vi får flere frivillige som vil kjøre bussen, og hvis etterspørselen er tilstede!

2020 © Åseral Frivilligsentral