Språkkafè

Snakke sammen - Le sammen - Bygge bro mellom ulike kulturer!


Språkkafè holdes annenhver tirsdag på biblioteket, fra klokka 18.00-19.30.

Målet er å styrke fremmedspråklige i norsk gjennom ulike aktiviteter, og ha et sosialt felleskap på tvers av bakgrunn og kultur.

Vi starter hver samling med enkel kveldsmat, noe som gir et godt grunnlag for hyggelig samvær!

Som frivillig på denne aktiviteten behøver du ikke være spesielt god i norsk-faget. 

Det viktigste er å være et medmenneske!   2022 © Åseral Frivilligsentral